Gỗ Thông Thanh

MUA BÁN GỖ THÔNG NHẬP KHẨU

Địa chỉHẻm 182 Đường Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM( Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc )

Giao hàng toàn quốc Giao nhanh TP. Hồ Chí Minh

Hotline liên hệ:

0933 777 615 Như - 0902 330 422 Phụng
Gỗ Thông Thanh
Gỗ thông trắng 210cm x 4.5cm x 2cm + bào láng 4 mặt

Gỗ thông trắng 210cm x 4.5cm x 2cm + bào láng 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm x dài 240cm + bào láng 4 mặt

Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm x dài 240cm + bào láng 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông làm Trụ hàng rào vuông 9cm x 9cm

Gỗ thông làm Trụ hàng rào vuông 9cm x 9cm

KT Ảnh: 1000mm x 90mm x 90mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Go-thong-vuong-6cm-x-6cm-+-bao-lang-4-mat

Go-thong-vuong-6cm-x-6cm-+-bao-lang-4-mat

KT Ảnh: 1000mm x 60mm x 60mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ Thông Trắng 2cm x 4cm + láng mịn 4 mặt

Gỗ Thông Trắng 2cm x 4cm + láng mịn 4 mặt

KT Ảnh: 500mm x 40mm x 20mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông vuông 3cm + bo 4 cạnh

Gỗ thông vuông 3cm + bo 4 cạnh

KT Ảnh: 1200mm x 30mm x 30mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông trắng vuông 3cm

Gỗ thông trắng vuông 3cm

KT Ảnh: 1200mm x 30mm x 30mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1,5cm x dài 120cm - 3

Gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1,5cm x dài 120cm - 3

KT Ảnh: 1200mm x 100mm x 15mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông làm hàng rào dài 120cm x 10cm x dày 1,5cm

Gỗ thông làm hàng rào dài 120cm x 10cm x dày 1,5cm

KT Ảnh: 1200mm x 100mm x 15mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông làm hàng rào dài 60cm x 4,5cm x 1,2cm

Gỗ thông làm hàng rào dài 60cm x 4,5cm x 1,2cm

KT Ảnh: 600mm x 45mm x 12mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ 1cm x 5cm +dài 120cm

Gỗ thông xẻ 1cm x 5cm +dài 120cm

KT Ảnh: 1200mm x 50mm x 10mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm + vạt cạnh

gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm + vạt cạnh

KT Ảnh: 1200mm x 30mm x 15mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông 3cm x 6cm + cắt theo yêu cầu

Gỗ thông 3cm x 6cm + cắt theo yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 60mm x 30mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm

Gỗ thông xẻ 3cm x 1,5cm

KT Ảnh: 1200mm x 30mm x 15mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông vàng 2cm x 4cm + cắt theo yêu cầu 1 (1)

Gỗ thông vàng 2cm x 4cm + cắt theo yêu cầu 1 (1)

KT Ảnh: 2400mm x 40mm x 20mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
gỗ thông vuông 2cm x dài 120cm 1 (1)

gỗ thông vuông 2cm x dài 120cm 1 (1)

KT Ảnh: 1200mm x 20mm x 20mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
gỗ thông vuông 2cm +dài 240cm

gỗ thông vuông 2cm +dài 240cm

KT Ảnh: 2400mm x 20mm x 20mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1,5cm x dài 2m4 + bào láng 2 mặt 1 (1)

gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1,5cm x dài 2m4 + bào láng 2 mặt 1 (1)

KT Ảnh: 2400mm x 100mm x 15mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

Gỗ thông xẻ 3cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 60mm x 30mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông 2cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

Gỗ thông 2cm x 6cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 60mm x 20mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ 5cm x 10cm + cắt theo kích thước yêu cầu

Gỗ thông xẻ 5cm x 10cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 2400mm x 100mm x 50mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông vuông 5cm + cắt theo kích thước yêu cầu

Gỗ thông vuông 5cm + cắt theo kích thước yêu cầu

KT Ảnh: 1200mm x vuông 48mm
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 5cm x 10cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 5cm x 10cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 1cm x 4cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 4cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 1cm x 5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 4cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 4cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 1,2cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 3cm x 1,2cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 4cm x 8cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 4cm x 8cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông rộng 6cm x dày 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông rộng 6cm x dày 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 1cm x 2cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 2cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 3cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông vuông 1,5cm x 1,5cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông vuông 1,5cm x 1,5cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 4,5cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 4,5cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 1,5cm x dài 1m2 + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 3cm x 1,5cm x dài 1m2 + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Thanh gỗ thông 3cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông làm hàng rào trang trí dài 60cm x 4,5cm x 1,2cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông làm hàng rào trang trí dài 60cm x 4,5cm x 1,2cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 2cm x 4cm x láng mịn 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 2cm x 4cm x láng mịn 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông  2cm x 3cm + láng mịn 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 2cm x 3cm + láng mịn 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 4cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 4cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Gỗ thông xẻ theo quy cách 77mm x 45mm + cắt theo yêu cầu

Gỗ thông xẻ theo quy cách 77mm x 45mm + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 5cm x 10cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 5cm x 10cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 2,5cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 2,5cm x 1,5cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 4cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 3cm x 4cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 2cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Thanh gỗ thông 2cm x 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
 Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 1cm x 4cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông dày 1cm x 4cm x dài 80cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 3cm x rộng 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Thanh gỗ thông dày 3cm x rộng 6cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 3cm x rộng 12cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông dày 3cm x rộng 12cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông vuông 6cm x 6cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông vuông 6cm x 6cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 3cm x mặt rộng 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông dày 3cm x mặt rộng 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 2cm x 4cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 2cm x 4cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 3cm x 10cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông dày 3cm x 10cm x dài 120cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 2cm x 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Thanh gỗ thông 2cm x 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo kích thước yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông dày 1cm x rộng 6cm x dài 80cm + láng nhẵn mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông dày 1cm x rộng 6cm x dài 80cm + láng nhẵn mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 30cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 1cm x 3cm x dài 30cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông hàng rào 10cm x dày 1,5cm x dài 1m2 + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông hàng rào 10cm x dày 1,5cm x dài 1m2 + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 4,5cm x 1,5cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông 4,5cm x 1,5cm x dài 1m + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông làm hàng rào dài 80cm x 4,5cm x 1,5cm + láng mịn 4 mặt

Thanh gỗ thông làm hàng rào dài 80cm x 4,5cm x 1,5cm + láng mịn 4 mặt

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Thanh gỗ thông 3cm x 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Thanh gỗ thông 3cm x 5cm x bào láng 4 mặt + cắt theo yêu cầu

Chuyên cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu
Zalo 09 7171 1868 Phước
Zalo